http://artbud.com.pl/1698-92091-large/k.jpg

Ustal koszt przesyłki

Koszty przeszyłki towaru ustalane są indywidualnie po złożeniu zamówienia. Handlowiec wylicza koszty przesyłki i klientowi do zaakceptowania. Aby zorientować się co do kosztów przesyłki można użyć następującej tabeli pomocniczej - KOSZTY TRANSPORTU.

Geowłóknina igłowana BRECO WIG 250g/m2 szerokość od 0,5 do 5m x 50mb rolka 100m2

Kod produktu:

ID produktu:

15937

1698

Cena

307,50 zł

250,00 zł netto


Dodaj do listy życzeń

Znalazłeś ten produkt w niższej cenie?
Zgłoś to

Podziel się

Opis

Naszą geowłókninę noszącą nazwę handlową WIG produkujemy w oparciu o współpracę z zagranicznymi dostawcami surowca , którzy posiadają certyfikaty ISO na swoje produkty. W produkcji tych geowłóknin wykorzystywane są 100% włókna polipropylenowe.

Funkcje geowłóknin WIG

- wzmacniająca – funkcja ta polega na przyjęciu przez geowłókninę części obciążenia              pochodzącego z obszaru ponad geowłókniną. Wzmacnianiem jest objęte rodzime podłoże gruntowe lub nasypowe obiektów budowlanych.
- ochronna – geowłóknina jest warstwą przejmującą oddziaływania ośrodka agresywnego w całości lub takiej części, aby zabezpieczyć ośrodek chroniony.
Do mechanicznych oddziaływań można zaliczyć: działanie wiatru i wody, fal wodnych, okruchów skalnych, perforacja.
- drenażowa – funkcja drenażowa polega na umożliwieniu przepływu wody zapobiegając jednocześnie zamuleniu systemu drenarskiego poprzez stałe cząstki gruntu.
- izolująca – w połączeniu z nieprzepuszczalnym kompozytem funkcjonowanie geowłókniny jako materiału izolującego jest związane z uniemożliwieniem grawitacyjnego przepływu płynnego medium w kierunku prostopadłym do powierzchni geowłókniny. Cechą charakterystyczną jest tu występowanie wody jedynie po jednej stronie.

Najbardziej znane zastosowania geowłóknin w funkcji izolacyjnej to:
- odcięcie składowych śmieci od podłoża gruntowego zapobiegające skażeniu wód gruntowych produktami reakcji zachodzących w wysypiskach odpadów komunalnych i przemysłowych,
- odcięcie podłoża gruntowego od środowiska wodnego w sztucznych zbiornikach wodnych,
- odcięcie konstrukcji budowli inżynierskich od wody gruntowej.
Zastosowanie

- zbrojenie hydroizolacji, bandaże izolacyjne do rur, osłona drenów, pokrycia dachowe ("zielone dachy");
- systemy drenarskie, odwodnienia (drogi, nasypy, drogi tymczasowe, parkingi, place manewrowe, wały przeciwpowodziowe) – włóknin mają doskonałe właściwości separacyjne, filtracyjne i wodoprzepuszczalne pod obciążeniem, zarówno w płaszczyźnie poziomej jak i pionowej;
- pokrycia dachowe;
- zbrojenie i renowacja nawierzchni drogowych;
- filtracja, separacja i wzmocnienia podłoża;
- separacja i wzmocnienie w przypadku budowy lotnisk, torowisk czy dróg – ze względu na to, że warstwa podłoża jest poddawana naprężeniom wynikającym z ich użytkowania oraz oddziaływaniu czynników atmosferycznych;
- jako filtracja przy budowie tam, zbiorników wodnych, regulacji rzek i innych pracach z zakresu hydroinżynierii. Utrzymują one skutecznie grunt pod geosiatkami lub/i georusztami w przypadku budowy nasypów czy też umacnianiu skarp;
- w budowie ciągów komunikacyjnych – celem wzmacniania podłoża oraz separacji różnych warstw gruntu;
- w budowie i rekonstrukcji trakcji kolejowych - celem zapewnienia stabilności i właściwej geometrii torów;
- jako ochrona pod budową stacji paliw i wysypisk śmieci - celem ochrony uszczelnień z geomembran przed uszkodzeniem mechanicznym. Dodatkowo służą do drenażu ścieków i gazów powstające na powierzchni wysypisk śmieci.
- w systemach drenarskich, chodnikach, bieżniach - wszędzie tam gdzie chce się zapobiec mieszaniu ze sobą materiałów o różnych właściwościach i parametrach;
- wzmocnienie konstrukcji i stabilizacji podłoża
– w budowach tuneli;
- w zastosowaniach przydomowych (budowa dróg, ścieżek, tarasów)
- drenaż opaskowy wokół elewacji domu, drenaż piwnic
- chroni instalację drenarską wokół budynku przed uszkodzeniem mechanicznym oraz zamuleniem.


Geowłóknina BRECO  sprzedawana jest w pełnych rolkach 50mb dł. szerokość do uzgodnienia.

Comments(0)

Podziel się opinią!